wymiana i zwroty

Jeśli zajdzie konieczność wymiany Produktu na inny lub z uzasadnionych powodów dojdzie do konieczności zwrotu zrobimy wszystko, by uwzględnić Twoje życzenia.

Wymianie lub zwrotowi podlegają jedynie Produkty nienoszące śladów użytkowania lub zniszczeń dokonanych po odbiorze zamówienia. Produkty te muszą być zwrócone w oryginalnych opakowaniach.

Pragniemy poinformować, że każdy ma prawo odstąpić od Umowy zakupu Produktu i zwrócić Produkt zakupiony w naszym Sklepie w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego Produktu. Zwrot Produktu może być dokonany w/w terminie bez podawania przyczyn zwrotu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem, że wstrzymujemy się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie została zgłoszona nam chęć zastosowania innego rozwiązania; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku odstąpienia od Umowy Twoim obowiązkiem jest odesłać lub przekazać Produkt do Sklepu (na adres: ul. Sołtyka 12/26, 31-529 Kraków ) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz Produkt przed upływem terminu 14 dni.

W przypadku wymiany Produktu, musisz ponieść koszty wysyłki. Produkty podlegające wymianie zostaną do Ciebie odesłane po zaksięgowaniu wpłaty za ponowną wysyłkę.

W celu dokonania zwrotu lub wymiany Produktu prosimy o kontakt na info@celapiu.pl.

Po uzgodnieniu szczegółów, Produkt prosimy wysłać na adres: celapiu Celina Dębowska, ul. Sołtyka 12/26, 31-529 Kraków wraz z wypełnionym formularzem zwrotu/wymiany. Plik do pobrania: Formularz zwrotu celapiu.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub zakwestionowania z naszej strony skuteczności dokonanego odstąpienia od Umowy czy też złożonego żądania wymiany Produktu, przysługuje możliwości pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności możesz zwrócić o ochronę do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

W przypadku wymiany Produktu, koszty wysyłki ponosisz Ty. Produkty podlegające wymianie zostaną do Ciebie odesłane po zaksięgowaniu wpłaty za ponowną wysyłkę.