zamówienia indywidualne

Przewidujemy możliwość składania zamówień indywidualnych na produkty wykonane całkowicie według Twojej własnej specyfikacji jak i według Twojej specyfikacji wzorowanej na Produktach dostępnych w Sklepie (zmian koloru Produktu, materiału, z którego jest wykonany, czy też dołączenie dodatkowego elementu). W przypadku składania tego typu zamówień prosimy kontaktować się z nami drogą mailową: info@celapiu.pl.

Jednocześnie informujemy, że do zamówień na wyżej opisane Produkty wykonane według Twojej własnej specyfikacji zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu z wyłączeniem prawa do odstąpienia od tak zawartej Umowy. Zgodnie bowiem z art. 38 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku gdy przedmiotem świadczenia (Produktem) jest rzecz wykonana według Twojej specyfikacji.

W przypadku składania innych zamówień nietypowych, specjalnych, hurtowych lub z wysyłką zagranicę prosimy także kontaktować się z nami drogą mailową: info@celapiu.pl.